Album

Stein til stein

Anne Marit Jacobsen | Helge Lien | Ruth Wilhelmine Meyer

Musikk: Helge Lien (piano) og Ruth Wilhelmine Meyer (vokal) Tekst: Jon Fosse, lest av Anne Marit Jacobsen: Jamne bølgjer · Eit fjell i dagen · Ein stille vind · Dette eine · Sky av lys · Fortvila omsut · Kvarandre · Stein til stein, Ei øy · Snøsong · Hender som held · Hennar rørsle · Den gamle mannen · Stein på stein · Fjellet held anden · Lata regnet pusta · Berre veit · Eit andlet opnar seg · Nattsalme

Innspilt i Rainbow Studio, Oslo

Label: Grappa
Release date: 2014-11-28